Главная > Все новости > Активисты района > Державне реформування та удосконалення системи управління відходами

Державне реформування та удосконалення системи управління відходами

З метою створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами в Україні на інноваційних засадах, а також впровадження на національному та регіональному рівні стратегічного планування, що передбачатиме виконання ряду заходів, спрямованих на реформування та удосконалення системи управління відходами Кабінетом Міністрів України  затверджено Національний план управління відходами до 2030 року.

Основними завданнями Національного плану управління відходами до 2030 року є визначення конкретних суспільно-політичних, інституційних, організаційно-технічних, регуляторних, технологічних заходів, передбачених Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, схваленою пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р, відповідальних виконавців та строків здійснення завдань і заходів тощо.

Національний план управління відходами до 2030 року визначатиме головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами з урахуванням європейських підходів з питань управління відходами, що базуються на положеннях окремих директив Європейського парламенту та Ради.

Реалізація завдань і заходів Національного плану управління відходами до 2030 року здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

При цьому джерелами фінансування виконання заходів Національного плану управління відходами до 2030 року стануть державний та місцеві бюджети з обсягами видатків у межах бюджетних призначень за визначеними бюджетними програмами на відповідний рік, кошти суб’єктів господарювання, міжнародна технічна допомога, внески заінтересованих міжнародних організацій, а також інші джерела, не заборонені законодавством.

В результаті виконання завдань і заходів проекту Національного плану управління відходами до 2030 року очікуються такі результати:

впровадження системи управління відходами на інноваційних засадах, яка забезпечить зменшення обсягів споживання природних ресурсів,

розроблення законодавства у сфері управління відходами з урахуванням вимог відповідних європейських директив,

якісні зміни у сфері управління відходами відповідно до найкращих природоохоронних практик,

покращення стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення,

дотримання вимог екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів поводження з відходами і зниженню рівня соціальної напруги,

залучення інвестицій у сферу поводження з відходами та створенню сучасної інфраструктури поводження з відходами;

запровадження новітніх технологій утилізації та видалення твердих побутових відходів, зменшенню обсягів їх захоронення на полігонах;

зменшення кількості об’єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам законодавства, вивільнення земель після закриття полігонів і звалищ;

збільшення обсягів збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

стимулювання суб’єктів господарювання до провадження виробничої діяльності з використанням безвідходних та екологічно безпечних технологій;

створення системи інформаційного забезпечення сфери поводження з відходами, удосконалення порядку ведення державного обліку відходів, інформування про розташування місць чи об’єктів поводження з відходами, їх вплив на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини;

підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів для здійснення заходів у сфері поводження з відходами з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

Національний план управління з відходами не лише визначає головні кроки з боку держави на найближчі 10 років, але й враховує європейські підходи проведення реформи у цій сфері.