Главная > Все новости > Активисты района > В Україні хочуть легалізувати вогнепальну зброю, кому дозволять користуватись?

В Україні хочуть легалізувати вогнепальну зброю, кому дозволять користуватись?

Кайс Антон Антонович — адвокат, юридичний партнер видання розповів, що 20.01.2021р. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу законопроект «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»

Необхідність прийняття Закону викликана тим, що на сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн. В той же час, Україна — єдина держава в Європі, у якій відсутнє законодавче регулювання обігу цивільної вогнепальної зброї.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, громадяни України легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 млн. одиниць. Незважаючи на таку значну кількість вогнепальної зброї в обігу, ці правовідносини в країні досі не врегульовані жодним законом. Усі питання, пов’язані з обігом цивільної зброї, вирішуються виключно підзаконними нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.

Одже, розроблений законопроект регулює відносини, пов’язані з обігом виключно цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

У законопроекті надаються визначення термінам і поняттям, визначаються засади державної політики у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї.

Законопроектом встановлюються наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

A — автоматична вогнепальна зброя;

B — гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

C — короткоствольна вогнепальна зброя;

D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

E — довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з Посвідченням водія, запроваджується Посвідчення власника зброї у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник Посвідчення. Крім цього на кожну одиницю зброї впроваджується технічний паспорт у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання Посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України які:

— не мають медичних протипоказань;

— не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку;

— не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за певними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Запроваджується обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.

Запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до 
проекту Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Право людини на життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і особисту безпеку належать до природніх прав людини і повинні захищатись у демократичній, правовій крайні усім масивом нормативно-правових актів. Конституція України (ст. ст. 3, 27, 29, 30 Конституції України) відповідним чином забезпечують охорону цих природніх прав. Однак це є вкрай недостатнім і потребує подальшого правового вдосконалення.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є ухвалення закону який врегульовуватиме питання забезпечення громадянам права на особистий захист свого життя та здоров’я, а також життя та здоров’я навколишніх від злочинних посягань за допомогою цивільної вогнепальної зброї, а також приведення існуючого нормативного регулювання в питанні обігу цивільної вогнепальної зброї у відповідність до норм Конституції України. Тут необхідно зважати на те, що частиною першою статті 92 Конституції України визначено перелік сфер, регулювання яких здійснюється виключно законами України, серед яких є правовий режим власності (пункт 7). Важливість врегулювання правового режиму власності саме на законодавчому рівні підтверджується також низкою юридичних позицій Конституційного Суду України (рішення Конституційного Суду України від 11 травня 2005 року N 4-рп/2005; від 15 грудня 2004 року N 21-рп/2004; від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005; від 28 жовтня 2009 року N 28-рп/2009 тощо).

Отже, вогнепальна зброя являє собою об’єкт власності на який поширюється особливий режим регулювання, який може бути здійснений виключно Законом України.

Сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн. В той же час, Україна — єдина держава в Європі, у якій відсутнє законодавче регулювання обігу цивільної вогнепальної зброї.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, громадяни України легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 млн. одиниць. Незважаючи на таку значну кількість вогнепальної зброї в обігу, ці правовідносини в країні досі не врегульовані жодним законом. Усі питання, пов’язані з обігом цивільної зброї, вирішуються виключно підзаконними нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України та інших міністерств і відомств. Більше того, нормативні акти МВС України, що регулюють обіг вогнепальної зброї в державі, фактично дублюють основні положення колишнього радянського законодавства. Переважна більшість норм є тепер анахронізмом та не регламентує навіть усталених суспільних відносин у сфері обігу зброї. Також досі відсутній єдиний державний реєстр власників зброї, немає будь-якої класифікації сучасної зброї тощо. В свою чергу, відсутність узгодженої термінології та класифікації призводить, з одного боку, до вільного трактування і неузгодженості, а з другого — створює підґрунтя для зростання корупції у цій сфері.

Отже, розроблення проекту Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» обумовлене необхідністю законодавчого регулювання відносин, що виникають під час обігу в Україні цивільної вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю та бойовими припасами виробів та задля визначення правового режиму власності на цивільну зброю, встановлення основних прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів.

2. Мета та завдання законопроекту

Проект Закону розроблено з метою законодавчого врегулювання відносини, що виникають у сфері обігу в Україні цивільної вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю та бойовими припасами виробів та задля визначення правового режиму власності на цивільну вогнепальну зброю, встановлення основних прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, а також регулювання інших суспільних відносин, що безпосередньо з цим пов’язані, у тому числі і відповідно до міжнародних зобов’язань України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Розроблений законопроект регулює відносини, пов’язані з обігом виключно цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

У законопроекті надаються визначення застосовуваним термінам і поняттям, визначаються засади державної політики у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї.

Законопроектом встановлюються наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

A — автоматична вогнепальна зброя;

B — гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

C — короткоствольна вогнепальна зброя;

D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

E — довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з Посвідченням водія, запроваджується Посвідчення власника зброї у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник Посвідчення. Крім цього на кожну одиницю зброї впроваджується технічний паспорт у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання Посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України які:

— не мають медичних протипоказань;

— не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку за злочини передбачені Розділами I, II, III, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX Особливої частини Кримінального кодексу України (крім реабілітованих);

— не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за частиною третьою, четвертою статті 126, статтями 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190 — 1956, 203, 2031, 2041, 2042 — 2044 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Запроваджується обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.

Запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, зберігання цивільної зброї та бойових припасів, застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту тощо.

Встановлюються загальні засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Реалізація положень законопроекту також потребує внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін» від 19 травня 2020 року N 619-IX, який набрав чинності 11 червня 2020 року, визначено процедуру внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої зміни до зазначених законодавчих актів можуть вноситися виключно законами про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність та/або кримінального процесуального законодавства України та/або законодавства України про адміністративні правопорушення. Тому, на виконання вимог Закону, необхідні зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення будуть внесені окремим законопроектом.